Διαγνωστικά Κέντρα-Κυψέλη-ΑΚΕΣΤΩΡ

210-8833893, 210-8841144
Δελβινου 44
210-8833893, 210-8841144