Διαγνωστικά Κέντρα-Κόρινθος-Medi Center

27410-85511, 27410-85268
Παπανδρεου Γ. 42
27410-85511, 27410-85268