ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2107642400, κιν:6977935624
Χρεμωνίδου 63
2107642400, κιν:6977935624