ΣΟΦΙΑ Ε. ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ

Χανιά - ΧΑΝΙΑ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2821008484
Πλατεία Ελευθερίας 2