ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΡΓΙΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ

Αθήνα - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΑΣ 57