ΦΟΥΡΝΟΣ 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

Περιφέρεια Αττικής - ΚΟΡΩΠΙ

2291091584-6985990139 Σύντομη Περιγραφή
ΚΟΜΒΟΣ ΛΕΩΦ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ & ΛΕΩΦ ΣΟΥΝΙΟΥ