ΠΑΡΑΣΥΡΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Ηράκλειο - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810322241, 6972206178
ΛΕΩΦ ΚΝΩΣΣΟΥ 218Α 71409
2810322241, 6972206178