ΚΑΛΛΙΑΤΣΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Αθήνα - ΙΛΙΟΝ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
210-2614874 6974322741
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 54 13122
210-2614874 6974322741