ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αθήνα - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
210-9703393
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 62 16346