Σχολεία-Πάτρα 11ο Δημοτικό

2610220955
Ρήγα Φεραίου και Σατωβριάνδου