Νομαρχία-Ηλείας

Είσοδος και από 28ης Οκτωβρίου
Μανωλοπούλου 31
Είσοδος και από 28ης Οκτωβρίου