Τηλεφωνικοί Κωδικοί Περιοχής -Ελευθερούπολη Καβάλας-25920

Ελευθερουπολη Καβαλας Κέντρο