MICHELANTZELO VILLAGE KASSIOPI

26630-81001/3, 26610-35610
26630-81001/3, 26610-35610