ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Περιστέρι-Νέα Ζωή

210-5752031
Πελοπιδα 168