Αγροτική Τράπεζα-ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΙΑΤΟ Εθν. Αντίστασης 25