Εθνική Τράπεζα-Αττική, Πειραιάς

Εθνικής Αντίστασης 3