Θερινοί Κινηματογράφοι-Άλσος

210 2532003 Κήπος μέ τραπέζια
Δεκελείας 154
210 2532003 Κήπος μέ τραπέζια