Θερινοί Κινηματογράφοι-Alpha Odeon

210 9650318 Κήπος μέ τραπέζια
Ζέππου 14
210 9650318 Κήπος μέ τραπέζια