Θέατρα-ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ

Τηλ.: 2106142772 - Λητούς 6 και Πλ. Αγ. Λαύρας
Τηλ.: 2106142772 - Λητούς 6 και Πλ. Αγ. Λαύρας