Καταστήματα Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Λ. ΠΑΠΑΘΕΟΥ