Αντιπροσωπείες Hyundai-Γιαννιτσά - Α.ΤΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΗΣ Ε.ΤΣΑΚΠΙΝΑΚΗΣ ΟΕ

Τηλ.: 2382029840 2382024851
Θεσσαλονίκης-Έδεσσας
Τηλ.: 2382029840 2382024851