Εκκλησίες-Αττική-Βύρωνας Αγίος Δημήτριος Νέας Ελβετίας

Αγίος Δημήτριος Νέας Ελβετίας
Αγίου Δημητρίου 28
Αγίος Δημήτριος Νέας Ελβετίας