Νεκροταφεια-Πειραιά, Σχιστού

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως (Σχιστού)