Ταβέρνες-Ταβέρνες για κρέας - ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ (ΤΑ)

Τηλ.: 2109730682 - Εθνάρχου Μακαρίου 126 κ. Δράμας, Δάφνη
Τηλ.: 2109730682 - Εθνάρχου Μακαρίου 126 κ. Δράμας, Δάφνη