Ταβέρνες-Ταβέρνες για κρέας - ΜΗΤΡΟΣ (Ο)

Τηλ.: 2102411352 - Λεωφ. Φυλής 55, Χασιά
Τηλ.: 2102411352 - Λεωφ. Φυλής 55, Χασιά