Ταβέρνες-Σούβλα - ΤΡΙΓΩΝΟ

Τηλ.: 22990-48540 - Αθηνών 36, Καλύβια
Τηλ.: 22990-48540 - Αθηνών 36, Καλύβια