Σουβλάκια Αττική-Νέα Σμύρνη Το Άριστον

2109370058
Ιωνίας 46