Σουβλάκια Αττική-Λυκόβρυση Γευσημανία

2108037003
Νικολάου Πλαστήρα 3