Σουβλάκια Αττική-Κολωνός Πόρκυ ο Νοστημούλης

2105151192
Πλατεία Γ. Πανταζόπουλου 7