Σουβλάκια Αττική-Αγία Παρασκευή Γεύση

2106016129
Αγίας Τριάδος 23