Σουβλάκια Δροσοπηγή-Αττική-Γλυφάδα

2108983373
Γ. Κονδύλη 3