Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-Αττική-Αθήνα Κεντρικόν

Τηλ.2103232482
Κολοκοτρώνη 3
Τηλ.2103232482