Διάφορες Ταβέρνες-Παξοί Βασίλης

Άριστο φαγητό φρεσκότατα ψαρικά ακριβούτσικος
Γαίου-Λάκκας
Άριστο φαγητό φρεσκότατα ψαρικά ακριβούτσικος