Διάφορες Ταβέρνες-Λίμνη Πλαστήρα Πλαζ Λαμπερού

Ψητή πέστροφα
Ψητή πέστροφα