ΡΩΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πέλλα - ΕΔΕΣΣΑ

Αρχιερέως Παντελεήμονος 48, Έδεσσα