Paloma Beach Bar

Καβάλα - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ

698 286 1272
40.78815792848711, 24.23475591971376