Ορθοπαιδικό ιατρείο Σταμίρης Δ. Σταύρος

Λήμνος - ΜΥΡΙΝΑ

Λεωφόρος δημοκρατίας 17, λήμνος