Ακαδημία Ναυαγοσωστικής Αιγαίου

Κως - ΚΩΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 36 κως