Παθολόγος Χρήστος Δ. Λεοντίδης

Ροδόπη - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2531022122
Φιλικής Εταιρείας 59 Κομοτηνή