Ιωάννης Σοφιανός

Σάμος - ΣΑΜΟΣ

Πυθαγόρα 9, Σάμος