ΤΑΞΊ ραδιοταξί ΩΡΩΠΟΎ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΣΩΤΉΡΙΟΣ

Περιφέρεια Αττικής - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 2 ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΎ ΑΤΤΙΚΉΣ