ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡ. ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Αιτωλοακαρνανία - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2631023133
ΚΟΜΗΤΟΣ ΡΩΜΑ 1 , ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ