ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Περιφέρεια Αττικής - ΣΑΡΩΝΙΔΑ

2104676794,6942252660
ΘΕΜΙΔΟΣ 95, ΣΑΛΑΜΙΝΑ
2104676794,6942252660