Γιώργος Κουσουρνάς Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος

Ρόδος - ΡΟΔΟΣ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
Εθνικής Αντίστασης 83, Ρόδος