|Καράτε Πειραιάς|Α.Σ. Σότοκαν Καράτε ο Ανατέλλων Ήλιος|

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ

Ηρώων Πολυτεχνείου 16