Χρήστος Γ. Παγανιάς, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Βοιωτία - ΘΗΒΑ

Πελοπίδου 45 & Βουρδουμπά, Θήβα