ΒΛΑΣΗΣ Γ.ΤΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κορινθία - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2743 306800 - 6988111155 Σύντομη Περιγραφή
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 5