ΜΙΧΑΛΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σέρρες - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 79