ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γ. ΣΙΟΥΡΔΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Χαλκιδική - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Κωνσταντινουπόλεως 5