ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 56 ΙΛΙΣΙΑ

Αθήνα - ΙΛΙΣΙΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 56, ΑΘΗΝΑ